fbpx

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji
 
Turistični portal www.tabazilika.si,
Portal, ki nudi povezovanje med ISKALCI turističnih zmogljivosti in PONUDNIKI. 

(v skrajšani obliki taBazilika)

Splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti med internetnim turističnem portalom www.tabazilika.si, uporabniki spletnih strani in najemodajalci prenočitvenih kapacitet, organizacija aktivnih počitnic, adrenalin, izleti, potovanje ....
www.tabazilika.si so med najemodajalci in najemojemalci zgolj posredniki in s končno stranko niso v poslovnem razmerju. Osnovni namen portala www.tabazilika.si in objavljenih vsebin oglasov je vzpostavitev  komunikacije med najemodajalci in najemojemalci. Portal je namenjen dodatni promociji namestitvenih kapacitet.

Preko kontaktnih obrazcev na turističnem portalu www.tabazilika.si je strogo prepovedano pošiljanje reklamnih sporočil. Kontaktni obrazci so namenjeni izključno pošiljanju povpraševanj glede rezervacije turističnih kapacitet in dodatnih informacij o turističnih kapacitetah. Vsebine na turističnem portalu www.tabazilika.si so namenjene informiranju javnosti o prenočitvenih kapacitetah  pri najemodajalcih prenočitvenih kapacitet in ne predstavljajo priporočil turističnega portala www.tabazilika.si za najem prenočitvenih kapacitet, niti ne pomenijo ponudbe za najem prenočitvenih kapacitet. Portal taBazilika posreduje gostom - na podlagi povpraševanja: obrazec rezervacije ali obrazec povpraševanje, če ni razvidno iz napisanega in označenega na portalu pod alinejo kjer je opis, fotografije in cenik ter označeni prosti termini oz. zasedeni, da v 24 ur-ah odgovori oz najkasneje v 48 ur-ah oz. takoj ko prejme odgovor od lastnika apartmaja, če taBazilika teh podatkov nima, jih ni prejela od lastnika apartmaja.

POVPRAŠEVANJE:
za aranžmaje, ki niso navedeni na web strani taBazilika, vam portal taBazilika priskrbi informacije, rezervacije in je potrebno pri naročijl (mail, obrazec na web strani) plačati na TRR, kot je navedeno v spodnjem delu navodila = 20 €. 

REZERVACIJA:
ko se gost in lastnik uskladita in dogovorita  (s pomočjo taBazilika, ki za posredovanje zaračunava gostom 15,00€ po prijavnici) taBazilika posreduje gostom - po mailu prijavnico/predračun, kjer so navedeni termin, ime in priimek lastnika, obračun letovanje in TRR ter ostali podatki od lastnika apartmaja (razen, če ni drugače dogovorjeno med taBazilika in lastnikom) na podlagi le tega gost plača 10% do 30% akoantacije + 15,00€ adm.stroke (za posredovanje taBazilika). Ko pride denar na TRR se gostom potrdi prejemek akontacije in najkasneje 7 dni pred letovanjem posreduje na mail - vaucher - z vsemi podatki o lastniku apartmaja: ime in priimek, naslov, telefonska številka in znesek ki je potreben še za plačilo aranžmaja.
taBazilika gostom v primeru 

STORNACIJA aranžmaja ne povrne administracijskega stroška, za vse ostalo se morajo obrniti na lastnika apartmaja,  primeru, da je akontacija nakazana direktno lastniku apartmaja oz. organizatorju potovanja.

FOTOGRAFIJE in DODATNI OPISI in DODATNE USLUGE:
taBazilika na podlagi povpraševanja priskrbi informacije oz. dokumentacijo v najkrajšem možnem času - najkasneje v 48 ur.  V primeru, da to ni možno obvesti goste po mailu. taBazilika se zavezuje, da bo na portalu www.tabazilika.si ažurno popravljala podatke, cenike in koledar zasedenosti - ter tudi popuste, akcije. Čas med posredovanim in vpisanim lahko pride do krajšega časovnega zamika, za kar taBazilika ne prevzema odgovornosti.

V kategoriji sea&country tourizm najdete turistične kapacitete, ki naj bi, po navedbah lastnika, izpolnjevale vse pogoje za kakovostno preživljanje počitnic.

www.tabazilika.si delujeje s skrbnostjo, ažurnostjo, zanesljivostjo in dostopnostjo. Morebitna nesoglasja bomo vedno reševali s sporazumnimi dogovori.  www.tabazilika.si ne prevzemajo nobene odgovornosti v primeru občasnega nedelovanja strani. V primeru dokazane poslovne škode zaradi malomarnosti ali naklepa je najvišji možni znesek odškodnine enak vplačanemu znesku za objavo oglasa za obdobje, v katerem stran ni delovala.
 
www.tabazilika.si
se na podlagi ustnega ali pisnega dogovora zavezujejo, da v razumno dolgem roku objavijo oglas ali del oglasa, katerega je naročnik dolžan pregledati. V kolikor naročnik oglasa ne poda pisne zahteve za popravek, se šteje, da se z vsebino oglasa strinja. Za resničnost podatkov pri posameznem oglasu je odgovoren naročnik oglasa (najemodajalec). Podatki so pridobljeni in objavljeni v soglasju z naročnikom oglasa, ki sam določi, katere podatke želi objaviti. Slike, objavljene poleg oglasov, so sestavni del oglasa in so simboličnega značaja, ki jih priskrbi naročnik oglasa (najemodajalec). 

Vsako spremembo, (pokvarjen TV, razmajan stol, ...) mora gost javit TAKOJ na licu mesta. Kasnejših reklamacij se ne upošteva. (plačilo aranžmaja mora gost plačat 2 uri po vselitvi). V primeru, da gost ne plača in da ni bila podana reklamacija takoj na licu mesta ali da zapusti apartma brez obvestila (taBazilika ali lastnika apartmaja) se zadeva preda odvetniški pisarni.
 
V kolikor v oglasu ni posebej navedeno, da je v ceno všteta turistična taksa, velja, da taksa ni vključena, razen, če se z najemodajalcem dogovorite drugače. Cene so informativnega značaja, za posamezne termine je potrebno preveriti zasedenost in ceno pri naročniku oglasa. 
 
V kolikor objava s strani naročnika ni plačana v roku, določenemu v medsebojnem dogovoru, si www.tabazilika.si brez predhodnega obvestila dovoljuje odstraniti oglas ali del oglasa.

Vsi obiskovalci portala, ki pošiljajo povpraševanja preko kontaktnega obrazca, se strinjajo, da prejemajo brezplačna oglasna sporočila in razne brezplačne informacije. Vsebine poslanih povpraševanj se lahko uporabijo v raziskovalne namene.
 
www.tabazilika.si pridružujejo pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.

 
 
Turistični portal: tabazilika.si